حقانی 09380039391-سقف متحرک روفگاردن فست فود-سایبان برقی کافه رستوران فرانسوی-سقف بازشو کافی شاپ

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین انواع #سقف و #سایبان_چادری جهت هرنوع فضای کاربری در سراسر #ایران با سابقه ای درخشان میباشد.

فیلم سقف متحرک باغ رستوران مجتمع گردشگری سایبان برقی رستوران بام ایتالیایی سقف جمع شونده محوطه باغ رستوران فروش سقف برقی کافه مجتمع پذیرایی سایبان جمع شونده حیاط رستوران فروش سقف برقی تالار سقف متحرک روفگاردن سقف برقی تراس رستوران سقف متحرک باغ رستوران مجتمع گردشگری سایبان برقی رستوران بام ایتالیایی سقف جمع شونده محوطه باغ رستوران فروش سقف برقی کافه مجتمع پذیرایی سایبان جمع شونده حیاط رستوران فروش سقف برقی تالار سقف متحرک روفگاردن سقف برقی تراس رستوران سقف متحرک باغ رستوران مجتمع گردشگری سایبان برقی رستوران بام ایتالیایی سقف جمع شونده محوطه باغ رستوران فروش سقف برقی کافه مجتمع پذیرایی سایبان جمع شونده حیاط رستوران فروش سقف برقی تالار سقف متحرک روفگاردن سقف برقی تراس رستوران سقف متحرک باغ رستوران مجتمع گردشگری سایبان برقی رستوران بام ایتالیایی سقف جمع شونده محوطه باغ رستوران فروش سقف برقی کافه مجتمع پذیرایی سایبان جمع شونده حیاط رستوران فروش سقف برقی تالار سقف متحرک روفگاردن سقف برقی تراس رستوران