راه های تشخیص زعفران اصل قائنات و زعفران تقلبی

تشخیص زعفران اصل و تقلبی کار ساده ای نیست. بهتر است اصالت و کیفیت زعفران در آزمایشگاه تایید شود. در این ویدیو سعی شده تا معیارهای تشخیص زعفران اصل در آزمایشگاه برای شما بیان شود.
https://bazrgaran.com/real-vs-fake-saffron/
بهترین و با کیفیت ترین زعفران دنیا در قائنات تولید میشود. اگر قصد تهیه و خرید زعفران قائنات را دارید سری به سایت بذرگران بزنید. مطمئن باشید که بهترین و اصیل ترین زعفران را خریداری خواهید کرد.
همانطور که میدانید روش های بسیار زیادی برای تقلب در زعفران وجود دارد و تشخیص آن به راحتی و در منزل کار چندان راحتی نیست.