زیر باران دوشنبه - علی فانی | Urdu English Arabic Subtitles

مداحی نوحه برای حضرت مادر فاطمه زهرا (س):
نماٰهنگ دلسوز: زیر باران دوشنبه بعد از ظهر بانوای علی فانی بازیرنویس انگلیسی و اردو سبٹائٹل ترجمه و مترجم عربي
ایام فاطمیه - نماهنگ شهادت حضرت زهرا (س)
Ali Fani (Monday Afternoon in Rain) Shahadat Seyeda Fatima Zahra (sa) Farsi noha with Urdu Arabic English Subtitle, lyrics translation 2019

متن: زیر باران دوشنبه بعد از ظهر اتفاقی مقابلم رخ داد وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد سیب‌ها روی خاک غلطیدند چادرش در میان گرد و غبار قبلا این صحنه را…نمی‌دانم در من انگار می‌شود تکرار آه سردی کشید، حس کردم کوچه آتش گرفت از این آه و سراسیمه گریه در گریه پسر کوچکش رسید از راه گفت: آرام باش! چیزی نیست به گمانم فقط کمی کمرم… دست من را بگیر، گریه نکن مرد گریه نمی‌کند پسرم چادرش را تکاند، با سختی یا علی گفت و از زمین پا شد پیش چشمان بی‌تفاوت ما ناله‌هایش فقط تماشا شد صبح فردا به مادرم گفتم گوش کن! این صدای روضه‌ی کیست طرف کوچه رفتم و دیدم در و دیوار خانه‌ای مشکی است کوچه را چون دوباره می‌نگرم تا مدینه دلم کند پرواز گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه راستی! فاطمیه آمد باز
شاعر: سید حمیدرضا برقعی