جلسه شانزدهم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - دوره آموزشی خط خودکاری مناسب مقطع ابتدایی است و در این دوره آموزشی خط خودکار آموزش داده شده است. فیلم آموزش خط با خودکار برای شما عزیزان توسط سایت پادافن با همکاری استاد میلاد قاسمی آماده شده است. خط خودکاری را میتوانید در سایت آموزشی پادافن (پارک دانش و فناوری) آموزش ببینید. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.