آموزش فرمول تولید و نحوه ساخت انواع سنگهای مصنوعی نانوسمنت پلاست

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com

 آموزش فرمول تولید و نحوه ساخت انواع سنگهای مصنوعی نانوسمنت پلاست
 سنگ آنتیک مناسب برای نما ساختمان و دکوراسیون داخلی ،بسیار سبک و فوق سبک
 مقاومت خمشی،فشاری، کششی عالی