دفترچه انتخاب رشته انسانی

دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۹ را می‌توانید از سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org دریافت کنید. زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۹ هفدهم خرداد ماه اعلام شده است.
مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و.......

https://avije.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/