مشاوره رایگان بازاریابی در برنامه تلویزیونی شب آفتابی (کارشناس:سید حمیدرضا عظیمی)

سید حمیدرضا عظیمی مشاور بازاریابی اینترنتی و بازاریابی در برنامه شب آفتابی شبکه 3 سیما به ارائه مشاوره زنده پیرامون چالش های کسب و کار و مشاوره می پردازد. شما می توانید برنامه شب آفتابی را از شبکه 3 سیما دنبال کنید.
برای ارتباط با دکتر عظیمی از سایت http://hamidazimi.ir دیدن کنید و یا با تلفن دفتر ایشان 02122968244 تماس بگیرید.