دکتر فخرالدین سیفی ،قانون نباید یکسان باشد

هر فرد در جامعه باید به میزان وزن مسئولیتش پاسخگو باشد .موافقید ؟
✅دکتر فخرالدین سیفی .✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .
تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس drfakhredinseyfi@: اینستاگرام . fakhredinseyfi.com.:وب سایت