حادثه آتش‌ سوزی در نزدیکی بازار تهران

حادثه آتش‌ سوزی در نزدیکی بازار تهران