خدمات خودرو

خدمات خودرو شامل مجموعه اقدامات شکل گرفته برای تعمیر و سرویس انواع خودرو متناسب با مشکل و نیاز آنها می‌باشد. امروزه خدمات خودرو برای سرویس دهی سریع و آسان به افراد در قالب‌های جدیدی مثل خدمات خودروی سیار و خدمات خودروی آنلاین شکل گرفته است.

تحت تاثیر این تحول بزرگ در نحوه سرویس دهی و خدمات خودرو فعالیت‌های بیشتر شرکت‌های سازنده خودرو در این مسیر پر رنگ تر شده است. در این میان می‌توان به شکل گیری خدماتی مثل خدمات خودرو در محل سایپا، نرم افزار خدمات خودرو، تعمیر خودرو آنلاین، سامانه هوشمند خدمات خودرو، اپلیکیشن تعمیر خودرو، خدمات برق خودرو سیار اشاره داشت.
می توانید با مراجعه به سایت یا اپلیکیشن خدمت از ما به تمام این موارد دسترسی پیدا کنید.