شاهنامه خوانی: سیاوش

شنیدن نمونه هایی از آوای نامورنامه در شما این انگیزه را ایجاد خواهد کرد که برای شنیدن شاهنامه فردوسی دیگر زمان زیادی ندارید پس برای یکی از زیباترین اثر خلق شده در جهان باید وقت بگذارید.
پر سعادتیم که خوانش کتاب به تایید و اجازه نامه کتبی از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن رسیده است.
جهت تهیه اثر در تلگرام و اینستاگرام با ما همراه شوید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir