غنی ترین بانک ژن انار دنیا در مازندران

غنی ترین بانک ژن انار دنیا در مازندران، تولید انار با قابلیت دو بار برداشت در سال
ویدیوهای بیشتر در : https://ifilo.net/v/fMQK4Q3