بازدید معاون اول رئیس جمهور از مناطق زلزله‌زده در بندرعباس

بازدید معاون اول رئیس جمهور از مناطق زلزله‌زده