فوتبال رباتی قسمت اول دوبله فارسی

فوتبالیست های کوچک رباتی با پیروی از دستوراتی که کنترل ،کنندگانشان به آنها میدهند فوتبال رباتی یک بازی مجاز ای فوتبال است در این بازی داورها به صورت توپ های الکتریکی خطاهای فوتبالیست ها را بررسی میکنند هر یک از بازیکن های کوچک فوتبال رباتی تاکتیک های خودشان را دارند الک تیمی و کای و شان در مسابقات فوتبال ربانی شرکت میکنند و ۰۰۰