حواشی منع حضور مربیان و بازیکنان خارجی جدید در لیگ برتر

ابراهیم صادقی سرمربی تیم فوتبال سایپا به منع حضور مربیان و بازیکنان خارجی جدید در لیگ برتر واکنش نشان داد.