پتوس : مقاوم ترین گیاه آپارتمانی

پتوس از گیاهان بومی جزایر سلیمان به حساب می آید. از این گیاه به دلیل مقاوم بودن به شرایط مختلف میتوان به راحتی مراقبت کرد. کارشناسان اعتقاد دارند ...
اطلاعات بیشتر در زمینه شناخت گل و گیاهان در مجله گلپینو
https://golpino.com/mag/