طراحی سایت رو از کجا شروع کنم ؟ تجربه من در شروع طراحی سایت

تو این فیلم بهت مسیر رو نشون میدم کِ چطوری رایگان بتونی طراحی سایت رو یاد بگیری و اگه پشتکار داشته باشی میتونی سایت های خفنی تو کمتر 8 ماه طراحی کنی :D
راستی همه چیزایی کِ تو این فیلم گفتم رایگانه و نیازی نی پولی خرج کنی فقط یه پشتکار میخاد و علاقه که میشناسمت میدونم داری
https://themmaker.ir/mehdi-say-hello-and-sair-sorry/