کار با اپلیکیشن 3D survey pilot و بررسی قابلیتهای اون در یک پروژه ی عملی

در این ویدئو شما یا نحوه ی کار با اپلیکیشن رایگان 3D survey pilot در یک پروژه ی عملی آشنا می شوید.
برای مشاهده ی آموزش ها و اطلاعات بیشتر به وبسایت www.maan.ir مراجعه کنید.