نکات لازم هنگام ماسک زدن

ماسک زدن هنوز که هنوزه برای ما معضل حساب می شه، نه اینکه خودمون رعایت نمی کنیم.این نگرانی بیشتر معطوف به کسانی هست که اعتقادی به ماسک زدن نداشتند و هنوز هم به باور خودشون کرونایی وجود نداره، چرا؟ چون فکر می کنن کرونا برای همسایه اس نه خودشون و ما هم قطعا با وجود این افراد نگرانی بیشتری در مورد سلامت خانواده و عزیزانمون داریم... تنها کاری که می شه کرد اینه حداقل خودمون و نزدیکانمون که سلامت دیگران براشون مهمه رو به ماسک زدن ترغیب کنیم و تا اونجایی که می تونیم این ویروس رو دور کنیم.

www.farjadgroup.com