حرکت دندان نیش نهفته داخل فک به سمت قوس دندانى

حرکت دندان نیش نهفته داخل فک به سمت قوس دندانى دکتر پیام حسینی مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست های آمریکا
http://drpayamhosseini.com