مواد غذایی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

تقویت سیستم ایمنی بدن از راه‌های پیشگیری از کروناویروس و مقاومت در برابر آن است.