ایرانگرد 3

مستند - ایرانگردی 3 - ق ، 5 و 6 ( ماخونیک - پادنا ) - نگاهی متفاوت در معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و شهرها و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد.