توضیحات سخنگوی وزارت دفاع درباره حادثه سقوط پهپاد در گرگان

توضیحات سخنگوی وزارت دفاع درباره حادثه سقوط پهپاد