یک کلام : به قفل هیچ خودرویی ، اعتماد نکنیم !.

در این ویدئو ، مشاهده می کنید
که سارق حرفه ای خودرو ، به راحتی ،
قفل انواع خودروهای تولید داخل را ،
باز می کند .
ضمناً ، توصیهٔ سارق دیگر خودرو ،
در انتهای این ویدئو را ، جدّی بگیرید .