بسته بندی زعفران و چالش‌های پیش روی آن

از آن‌جایی که زعفران یکی از حساس ترین انواع محصولات است که نگهدای آن همواره با چالش های خاصی روبرو است؛ برای موفقیت آمیز بودن نتیجه نهایی بسته بندی محصول، قطعا باید با شرکت های خوش آوازه همراه شوید.
یکی از سخت‌ترین موارد بسته بندی برای شرکت‌های طراحی‌ بسته‌بندی را می‌توان به جرات بسته‌بندی زعفران در نظر گرفت. به دلیل حساسیت بالا در ساخت و طراحی بسته بندی زعفران همواره اجرا کردن یک بسته بندی مناسب برای زعفران الخصوص بسته بندی زعفران صادراتی همیشه با چالش‌های مختلفی رو به رو است.