مخمل پاش / فلوک پاش 02156574663

دستگاه مخمل پاش يا جير پاش براي ايجاد پوشش مخملي شبيه پارچه مخمل روي تمامي اجسام است
کافي است روي کار چسب بزنيد و
سپس توسط اين دستگاه روي آن پودر مخمل بپاشيد پس از خشک شدن چسب پوشش مخملي يک دست و تميز خواهيد داشت
02156574663
09195642293
09362709033
09384086735