فاصله استاندارد چشم با تلویزیون چقدر باشد؟

با دانستن فاصله مناسب چشم از تلویزیون دیگر این دو عضو مهم بدن به خطر نمی‌افتند. از این رو بهتر است همواره این مسئله مهم را مدنظر قرار دهید. در این ویدئو شما با فاصله استاندارد چشم با تلویزیون آشنا خواهید شد.