بدون مرز عشق

عملیات پاکسازی منطقه بنات الحسن و نهرالرصاصی، از نیروهای داعش توسط گردان سیدالشهدا(ع) در عراق - https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66