آموزش درست کردن برج میوه

هویج تقریبا درشت
سیب درشت
یک بشقاب و کاسه (کاسه هم اندازه ی سیب باشه که نگهدارنده ی سیب هست)
خلال دندون
میوه های برش خورده به مقدار کافی
برگ شسته شده