بررسی ادبیات جنایی در متون کلاسیک ایران

وبینار بررسی ادبیات جنایی در متون کلاسیک ایران با حضور کاوه میرعباسی مترجم و دانش‌آموخته کارگردانی سینما و محسن حکیم‌معانی نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار
www.osanschool.ir