تعریف سختی و مقاومت سازه و بررسی انواع آن ها (سختی خمشی و ...) و تفاوت سختی و مقاومت (استحکام)

تعریف مفهوم سختی (Stiffness) و مقاومت (Hardness) سازه و انواع آن (سختی محوری، سختی خمشی، سختی برشی، سختی پیچشی، مقاومت برشی، مقاومت خمشی، مقاومت محوری و ...) و بررسی تفاوت آنها، عوامل مؤثر در سختی سازه، روش محاسبه سختی و روش‌های مقاوم‌سازی ساختمان
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art40