عمق زیاد فلزیاب ساخت ایران

عمق زیاد فلزیاب ساخت ایران
عمق فلزیاب ساخت ایران برای تفکیک طلا در عمق زیاد بسیار بالاتر از هر نوع فلزیاب خارجی میباشد بخصوص فلزیاب ساخت ایران که طراحی ان از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد و دلیل ان این است که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ساخت ایران که دارای تنظیمات متعلق به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک فلزیاب میباشد میتواند اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد کاوش نماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34