اینورتر و کاربردش برای الکتروموتور ..!!

مهندس عزیز تو این ویدیو کامل برات درایو رو باز کردم ینی چی ؟
ینی کامل برات توضیح دادم که درایو چیه.!؟ کجاها کاربرد داره .!؟ چرا از درایو استفاده میشه.!؟
با این ویدیو بیشتر سوالات از درایو جواب داده میشه ..!!
ادانه ی این ویدیو رو تو سایت برات بارگذاری کردم.! پس از دستش نده...!!
https://www.barghmaher.ir
instagram barghmaher
t.me/bargh_maher