رزومه‌های تخصصی و باکیفیت آزمون باعث کاهش انحراف معیار می‌شود

کارشناس جذب شرکت «پالایش پروشات پالاد»: آزمون استخدام بخش خصوصی شرکت‌کنندگانی با رزومه‌های تخصصی و باکیفیت دارد که باعث کاهش انحراف معیار می‌شود.
برای اطلاع بیشتر از روند آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.