آموزش طب سنتی 5

آموزش مجازی طب سنتی ایرانی - دکتر سید مهدی میرغضنفری؛ پزشک، دکترای تخصصی (PhD) فیزیولوژی - جلسه پنجم 97/12/3 - این قسمت : تعريف و انواع مزاج ها - https://Gap.im/tebalavi - https://eitaa.com/tebalavi