پاسخ فلزیاب به طلای قدیمی

پاسخ فلزیاب به طلای قدیمی
پاسخ فلزیاب به طلای قدیمی یا گنج طلا در شرایط نقطه زنی NON MOTION / DC نیازمند دقت بالائی در تشخیص محدوده دیواره گنج طلا از نقطه مرکز طلا میباشد و مشخص نمودن نقطه مرکز طلا یا فلز مورد نظر در نقطه زنی DC در زمانی قابل تشخیص میباشد که ان فلزیاب بتواند تفاوت پاسخ دیواره طلا از مرکز طلا را داشته باشد که این تشخیص نیز به نوع تنظیمات فلزیاب وابسته است و باید فلزیاب از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد تا بتوان این تفاوت فاصله را تشخیص داده و مشخص نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34