شکار دلخراش یک گاو وحشی توسط کروکودیل

یک کروکودیل به طرز عجیب و با ترفندی جالب یک گاو وحشی را شکار کرد.