آموزش خوشنویسی با خودکار/قانون ترکیب/جلسه سوم

اگر جلسات قبلی آموزش خوشنویسی را در سایت میهن ویدیو دنبال کرده باشید میدانید که این جلسه در خصوص ترکیب حروف در کنار یک دیگر و نوشتن کلمات است. در این جلسه به قانون ترکیب در خوشنویسی یعنی اینکه چگونه حروف در کلمات نستعلیق به هم متصل میشوند و قانون جمله نویسی آشنا میشوید .