تولید و مشاوره تهویه تاسیسات و سوله های صنعتی توس شرکت کولاک فن09121865671

طراحی و مشاوره و اجرا توسط مهندسین خبره و زبده شرکت کولاک فن
شناسنامه دستگاه:1519
مدل دستگاه : فن سانتریفیوژ کلاس D
قدرت متور دستگاه :(1.5hp)1.1KW
دور متور دستگاه:1400-rpm
قطر پروانه:400mm
همراه با گواهی بالانس دینامیکی و استاتیکی
برش کاری دستگاه : دستگاه فایبر لیزر
سایت شرکت کولاک فن:
Www.koolakfan.com
شماره تماس :
09121865671
09124598284
09126851192
09177002700
#اکسپلوراینستاگرام #اکسپلور #هواسازایرواشر #هواسازبیمارستان#تهران #تهرانگردی #پایتخت #باکسفن #سانتریفیوژصنعتی #سایلنتباکس #شرکتکولاکفن #هواکشصنعتی #هواکشمرغداری #هواکش #هواسازهایژنیک #هواکشسانترفیوژ #هواکشصنعتی_شیراز #هودصنعتی #هودصنعتي