آموزش روش ریشه هوایی برای تکثیر درخت لیمو

مجموعه گل و گیاه ظرافت ارائه‌دهنده انواع نهاده‌های کشاورزی مانند انواع بذرها، کودها، سموم، محصولات، خدمات و آموزش‌های کشاورزی می‌باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://zerafat.com مراجعه فرمایید. در این فیلم نحوه تکثیر درخت لیمو با استفاده از روش ریشه هوایی (air layering) آموزش داده می‌شود. تکثیر درختان با کمک روش ریشه دوانی در هوا به این صورت است که درخت را در جای مورد نظرمان مجبور به ریشه زنی کرده، سپس آن را بریده و می‌کاریم.