استندآپ کمدی "باشگاه بدن سازی" از کانال مهرداد_شو

اولین روز که وارد باشگاه شدین و لباساتون رو درآوردین سریع سه تا عکس از خودتون بگیرید و بذارید تو اینستاگرام و زیرش بنویسید بعد از مدتها دوباره حالا مهم نیست که تو عمرتون از شعاع پنج کیلومتری باشگاه رد نشدین......