فیلم سینمایی "کلمبوس"

در خلاصه داستان فیلم کلمبوس آمده است : در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟!

برای دیدن فیلم کامل به آدرس https://2ad.ir/bRabS مراجعه فرمایید.