شادی بازیکنان و مردم عزیز ایران در جام جهانی

لحظات خاطره انگیز‌ شادی بازیکنان و‌ مردم عزیز‌ ایران در جام‌جهانی