سخت ترین الگوها برای رمز گذاری گوشی موبایل اندروید

اگر هنوز از رمزهای اسان برای الگوهای اندروید استفاده می کنید خطر بازشدن قفل توسط هکرها بسیار زیاده. از این فیلم به راحتی یکی از رمزهای پیشرفته را انتخاب کنید تا خیالتان از این بابت راحت باشد.
https://farzandesabz.com/%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/