کلیپ سازمان جهانی بهداشت درخصوص افسردگی

این ویدئو که در سال ۲۰۱۲ در روز جهانی سلامت روان ساخته شده، به تازگی با زیرنویس فارسی مجدد منتشر شده است.