آموزش نقشه خوانی قلاب بافی جلسه دوم (علایم قلاب بافی و حروف اختصاری)

در ادامه با آموزش نقشه خوانی قلاب بافی جلسه دوم (علایم قلاب بافی و حروف اختصاری) همراه رزبانو باشید.
https://www.rozbano.com/crochet%20map%20reading%20training%20session%202.html