سبزوار

مستند اجتماعی - سبزوار - کارگردان : ابراهیم مختاری - سال 1355 - تصویری عمومی از زندگی مردمان سبزوار است؛ و در آن تصاویری از آداب‌ورسوم، فرهنگ و زندگی جاری مردمان در آن روزگار مثل سنت قالی‌شویی ، عزاداری‌ها آئینی و .. دیده می‌شود.. Gap.im/jame - eitaa.com/jame66