فتح بیجی

مستند روایت فتح بیجی - عملیات آزادسازی پالایشگاه بیجی از دست نیروهای داعشی در عراق - Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66