سر نخ 6

سریال سر نخ 6 - کارگردان : کیومرث پوراحمد - ساخته سال ۱۳۷۵ - ق ، 17 و 18 و 19 ( پایانی ) - ماجراهایی پلیسی است که یک بازپرس اصفهانی به نام امیرحسین اوصیا با بازی جهانبخش سلطانی به همراه یک افسر آگاهی (مصطفی) سعی در حل آنها دارد.