توضیحات خانم شفیعیان و محیط آموزشگاه کلبه هنر

محیط آموزشگاه و توضیحات خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی https://www.kolbeye-honar.com